NATIONAL ADVISORS

Ahmed Ali M

Krishna Rau B

Ananthakrishnan N

Peush Sahni

Palanisamy KR

Balasubramanian V

Palanivelu C

Rathnaswami A

Surendran R

Reddy PK

Jayanthi V

Hemanth Raj

Malathy Sathyasekaran

ORGANISING COMMITTEE

Shankar S

Balachandar TG

Kannan D

Mohammed Ali

Bose JC

Vaithiswaran V

Manickavasagam

Ravi R

Chandrasekar TS

Ayyappan S

Patta Radhakrishna

Sivakumar S

Ubal Dhus J

Rajiv Raj D

Premkumar K

Raja Senthil

Kalaiarasan R

Mohanapriya T

Tiruvadanam BS

Ganesh P

Naganath Babu OL

Shanthi Vijayaragavan

Rajendran S

Chandru

Prabakaran R

Surendran

Jeswanth S

Kaliappa

Selvaraj T

Ramya

Sugumar C

Saravanan

Srinivasan UP

Arulappan

Anand L

Sandhya Sundaram

Amudham A

Rajendran

Venkateswaran AR

Latha Vijayakumar

Revathy MS

Deepa Parvathi V

Survivour Volunteers

RBU Shyamkumar

Ms Indira Jagannath